Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

CBC-HELLAS.GR

«Cross Border Claims - Hellas (CBC-Hellas)»

Οργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων διαχείρισης διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών με χώρες της Ε.Ε.


Στόχος του έργου CBC - Hellas
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υποστήριξης Επιχειρήσεων Enterprise Europe Network – Hellas, στο πλαίσιο του έργου «Cross Border Claims - Hellas (CBC-Hellas)» έχει αναλάβει τη διοργάνωση τεσσάρων εξειδικευμένων σεμιναρίων με στόχο την ενημέρωση των επιχειρήσεων για θέματα πιστωτικής πολιτικής, στρατηγικές διαπραγμάτευσης στο νέο οικονομικό περιβάλλον και διαχείριση ανεξόφλητων απαιτήσεων στις εμπορικές συναλλαγές τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων αυτών θα αναπτυχθούν από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου, τα πρακτικά προβλήματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής διαχείρισης πίστωσης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι ενδεδειγμένοι τρόποι και τα εργαλεία διαχείρισης των προβλημάτων αυτών. Επίσης θα αναπτυχθούν σύγχρονες τεχνικές και στρατηγικές διαπραγμάτευσης καθώς και οι μέθοδοι εξασφάλισης απαιτήσεων για διαφορετικές κατηγορίες εμπορικών συμβάσεων.


Δύο κύκλοι Σεμιναρίων
Το έργο «CBC-Hellas» περιλαμβάνει τη διοργάνωση δύο κύκλων εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλους:

1ος κύκλος σεμιναρίων: Χρηματοοικονομικός έλεγχος και Διαχείριση Πίστωσης

2ος κύκλος σεμιναρίων: Διαχείριση Ανεξόφλητων Απαιτήσεων για Ενδοευρωπαϊκές Εμπορικές Συναλλαγές.


Στο πλαίσιο των δύο αυτών κύκλων θα πραγματοποιηθούν
4 σεμινάρια στις ημερομηνίες που ακολουθούν:

1ο Σεμινάριο: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Μαΐου 2012
Διαχείριση πιστώσεων και χρηματοοικονομικά εργαλεία

2ο Σεμινάριο: Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Μαΐου 2012
Σύγχρονες τεχνικές και στρατηγικές διαπραγμάτευσης

3ο Σεμινάριο: Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Ιουνίου 2012
Έλεγχος πιστώσεων – στατιστικά

4ο Σεμινάριο: - ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Παρασκευή 6 και Σάββατο 7 Ιουλίου 2012
Είσπραξη απαιτήσεων στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών και διεθνών συναλλαγών.