Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

CBC-HELLAS.GR

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο «CBC-Hellas» μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ.

Μόνικα Νάζη, Υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τηλ: 2301 539 817 εσωτ. 207
Φαξ: 2310 541 491
E-mail: euroinfo@sbbe.gr 

Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων
Τηλ: 2301 539 817 εσωτ. 206
Φαξ: 2310 541 491
E-mail: k.tzitzinou@sbbe.gr