Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

CBC-HELLAS.GR

Χρήσιμες συνδέσεις

Οδηγός για διασυνοριακές διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Guide to Cross Border Civil Litigation in the European Union)


Διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

Κανονισμός 593/2008 (ROME I)

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών (European Small Claims Procedure)

Διεθνείς Εμπορικοί Όροι (INCOTERMS)

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής (Κανονισμός 1896/2005)

Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής