Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

CBC-HELLAS.GR

Μπορείτε να βρείτε όλο το σχετικό υλικό του έργου «CBC-Hellas» στις ακόλουθες συνδέσεις:


Πληροφοριακό έντυπο για το έργο [PDF]

Γενική Ενημέρωση [PDF]

Δελτίο Τύπου [PDF]

1ο Σεμινάριο: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Μαΐου 2012 - Διαχείριση πιστώσεων και χρηματοοικονομικά εργαλεία
Πληροφοριακό έντυπο για το σεμινάριο [PDF]
1ο Σεμινάριο [PDF]
Υλικό 1ου Σεμιναρίου [ZIP]

2ο Σεμινάριο: Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Μαΐου 2012 - Σύγχρονες τεχνικές και στρατηγικές διαπραγμάτευσης [PDF]
Πληροφοριακό έντυπο για το σεμινάριο [PDF]
2ο Σεμινάριο [PDF]
Υλικό 2ου Σεμιναρίου [ZIP]

1ος Κύκλος Σεμιναρίων [PDF]

3ο Σεμινάριο: Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Ιουνίου 2012 - Έλεγχος πιστώσεων – στατιστικά
Πληροφοριακό έντυπο για το σεμινάριο [PDF]

3ο Σεμινάριο [PDF]
Υλικό 3ου Σεμιναρίου [ZIP]

4ο Σεμινάριο:  - ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ - Παρασκευή 6 και Σάββατο 7 Ιουλίου 2012 - Είσπραξη απαιτήσεων στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών και διεθνών συναλλαγών
Πληροφοριακό έντυπο για το σεμινάριο [PDF] 
4ο Σεμινάριο [PDF]
Υλικό 4ου Σεμιναρίου [ZIP]