Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

CBC-HELLAS.GR

Δύο κύκλοι Σεμιναρίων

Το έργο «CBC-Hellas» περιλαμβάνει τη διοργάνωση δύο κύκλων εκπαιδευτικών σεμιναρίων με τίτλους:

1ος κύκλος σεμιναρίων: Χρηματοοικονομικός έλεγχος και Διαχείριση Πίστωσης
2ος κύκλος σεμιναρίων: Διαχείριση Ανεξόφλητων Απαιτήσεων για Ενδοευρωπαϊκές Εμπορικές Συναλλαγές.

Στο πλαίσιο των δύο αυτών κύκλων θα πραγματοποιηθούν 4 σεμινάρια στις ημερομηνίες που ακολουθούν:

1ο Σεμινάριο: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Μαΐου 2012 - Διαχείριση πιστώσεων και χρηματοοικονομικά εργαλεία
Πρόγραμμα [PDF]
Φόρμα Συμμετοχής [DOC]
Παρουσίαση [PDF]

2ο Σεμινάριο: Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Μαΐου 2012 - Σύγχρονες τεχνικές και στρατηγικές διαπραγμάτευσης
Πρόγραμμα [PDF]
Φόρμα Συμμετοχής [DOC]
Παρουσίαση [PDF]

3ο Σεμινάριο: Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Ιουνίου 2012 - Έλεγχος πιστώσεων – Διαχείριση Δεδομένων
Πρόγραμμα [PDF]
Φόρμα Συμμετοχής [DOC]
Παρουσίαση [PDF]

4ο Σεμινάριο: Παρασκευή 6 και Σάββατο 7 Ιουλίου 2012 - Είσπραξη απαιτήσεων στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών και διεθνών συναλλαγών
Πρόγραμμα [PDF]
Φόρμα Συμμετοχής [DOC]
Παρουσιάσεις


Κόστος Συμμετοχής
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 50 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) το άτομο ανά σεμινάριο (με 50% έκπτωση για το 2ο άτομο) για μέλη του ΣΒΒΕ και 80 €για επιχειρήσεις μη-μέλη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για ένα ή περισσότερα σεμινάρια. Για συμμετοχή σε περισσότερα του ενός σεμιναρίου παρέχεται έκπτωση 50%, δηλαδή το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 25 € ανά σεμινάριο και ανά άτομο.